Nederlands - Français - English - Deutsch - Español
Ook wat onze erelonen en kosten betreft werken wij transparant en steeds in een open communicatie en in samenspraak met u.
We doen geen tweedelijnsbijstand of pro-deozaken.
Uurtarief
Het uurtarief bedraagt 195 euro (exclusief BTW).

Kosten
De kosten worden als volgt aangerekend :
  • opening dossier : € 50,00;
  • verplaatsingskosten : € 0,45 per km.;
  • correspondentie per brief of fax, procedure-akten en adviezen : € 10,00 per pagina;
  • correspondentie per e-mail : € 5,00 per e-mail;
  • aangetekende zendingen etc. : volgens de bij De Post geldende tarieven;
  • kopies, tel., etc. : forfait naar gelang de omvang tussen € 5,00 tot € 25,00 (indien meer dan 100 pagina’s aan € 0,40 per blad);
  • gerechtskosten (bv. kosten gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, etc.) : volgens de aan ons aangerekende kost.
Kantoorrekening:
IBAN BE77 7380 4048 9842
BIC : KREDBEBB

Derdenrekening:
IBAN BE95 7380 4049 1458
BIC : KREDBEBB

Gistelse Steenweg 593 - 8200 Brugge - België - Tel: +32 (0)50 364 348
KBO 0544.516.527
web: nalo.be